Sprawy rodzinne - ważne linki

O instytucjach

Okręgowa Rada Adwokacka


Adwokaci Izby Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach  świadczą pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych, a w szczególności:

  • w sprawach o rozwód i separację;
  • w sprawach alimentacyjnych, obejmujących zarówno alimenty na rzecz dzieci oraz współmałżonka;
  • w zakresie kształtowania władzy władzy rodzicielskiej, a mianowicie  o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • w sprawach o uregulowanie oraz egzekucję kontaktów;;
  • w sprawach o ubezwłasnowolnienie;
  • a także we wszelkich sprawach majątkowych, w tym o podział majątku  wspólnego, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 

Centrum Praw Kobiet


Pomoc prawną świadczoną przez prawniczki i prawników współpracujących z  Fundacją możesz uzyskać w każdym z miast, w którym działa Fundacja.  Za  pośrednictwem specjalistki od pierwszego kontaktu możesz umówić się na poradę w kontakcie bezpośrednim. Jeśli czas oczekiwania jest zbyt długi,  mieszkasz zbyt daleko od poradni Fundacji  lub chcesz wstępnie  zorientować się w przysługujących Ci prawach, Fundacja zachęca do kontaktu  telefonicznego.