Sprawy o alimenty 

Świadczymy pomoc prawną, reprezentujemy naszych klientów przed sądem i innymi organami oraz przygotowujemy odpowiednią dokumentację. Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach o alimenty i pozostałych kwestiach rodzinnych, uwzględniając ich delikatny charakter.


Składany w sądzie rejonowym pozew o alimenty musi także zawierać dołączony:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dokumentację świadczącą o comiesięcznych wydatkach,
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • zaświadczenie o dochodach.

Uzasadnienie pozwu powinno również zawierać oszacowane miesięczne koszty utrzymania dziecka, możliwości zarobkowe rodziców, a także aktualną sytuację majątkową i rodzinną.

Od czego zależy wysokość świadczenia na dziecko?


Wniosek o alimenty musi wskazywać powoda i pozwanego oraz przedstawiać żądanie o zasądzenie określonej kwoty. Wysokość świadczenia ustalana jest na takim poziomie, który zapewni pokrycie bieżących potrzeb dziecka. Kancelaria udziela porad prawnych także w przypadku, gdy rodzic uchyla się od comiesięcznego opłacania świadczenia na rzecz dziecka. Wówczas składając odpowiedni wniosek, można skorzystać ze specjalnego funduszu, złożyć pozew przeciwko dziadkom lub zawiadomić prokuraturę.


W sytuacji, gdy rodzic żyje w niedostatku, a dziecko jest już pełnoletnie i dysponuje odpowiednimi możliwościami zarobkowymi, sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o przyznanie świadczenia alimentacyjnego na rzecz rodzica. Podobny stan prawny dotyczy małżeństwa. Jeśli jeden z małżonków żyje w niedostatku lub rozwód spowodował pogorszenie jego sytuacji materialnej, a sąd uznał go za stronę niewinną rozpadu pożycia, wówczas także może dojść do zasądzenia wypłaty świadczenia na rzecz małżonka.