Sprawy o rozwód, separacje oraz w zakresie opieki na dziećmi

Adwokat Małgorzata Tannenberg świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych w tym:

 

 • w sprawach o rozwód i separację;
 • w sprawach o alimentacyjnych, obejmujących zarówno alimenty na rzecz dzieci oraz współmałżonka;
 • w zakresie kształtowania władzy władzy rodzicielskiej,
  a mianowicie o powierzenie ,ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • w zakresie opieki na dziećmi;
 • kontakty z dziećmi, regulacją kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • w sprawach o uregulowanie oraz egzekucję kontaktów;
 • w sprawach o ubezwłasnowolnienie;
 • a także we wszelkich sprawach majątkowych, w tym o podział majątku wspólnego, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 
 • w sprawach o przysposobienie, kuratelę

Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wielu trudnych spraw -  o rozwód, o separację i innych spraw rodzinnych spowodowało, że kancelaria adwokacka przedmiotowe sprawy prowadzi z pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem, rzetelnością, całkowitą dyskrecją oraz poszanowaniem Klienta. Adwokat Małgorzata Tannenberg świadczy pomoc prawną w zakresie udzielania porad prawnych, reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym i pozasądowym, przygotowywania pism w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym. Wysoka specjalizacja, doświadczenie i zaangażowanie  tworzą wyjątkową ofertę Kancelarii. Sprawdź nas !